6_edited.png

סימולטור פנסיה עתידית

לא צריך להיות מומחה לפנסיה כדי להיות בשליטה ולדאוג שהחיסכון לפנסיה יגדל.

בכמה הוא כבר יכול לגדול? שמחים ששאלת...

זה יכול להגיע לכמה מאות אלפי ואפילו מיליוני שקלים!

 

הסימולטור שבנינו ישווה את סכום החיסכון הפנסיוני שצפוי להיות לך בגיל הפרישה לעומת הסכום המשופר (והגדול משמעותית) שאנחנו בפרוטה נדאג לך.