top of page
איפה להשקיע כסף פנוי?
כסף פנוי - להשקיע או לסגור משכנתה?
מחיר לזוג / משפחה
מחיר ליחיד/ה
האם תנאי החיסכון הפנסיוני שלי טובים?
קרן פנסיה או ביטוח מנהלים?

פגישה ממוקדת

פגישה אחת למי שרוצה פתרון לסוגיה ספציפית. דוגמאות:

1,400 ₪

700 ₪

מחיר לזוג / משפחה
מחיר ליחיד/ה

פרישה עם ביטחון

מספר פגישות במטרה לתכנן את העתיד הפיננסי שלאחר פרישה

בירור צרכים והגדרת מטרות
מיפוי מקורות הכנסה
בחירת אפיקי השקעה המתאימים לאופי ולמטרות שלך
ריכוז של כל התכניות, החסכונות והנכסים בקובץ אחד 
מחיר לזוג / משפחה
מחיר ליחיד/ה

בהתאם להרכב התיק

בהתאם להרכב התיק

מחיר לזוג / משפחה
מחיר ליחיד/ה

3,900 ₪

3 תשלומים של 1,300 ₪

2,400 ₪

3 תשלומים של 800 ₪

הגדרת מטרות ובניית תוכנית פיננסית
בחירת אפיקי השקעה המתאימים לאופי ולמטרות שלך
בחינת שינויים בחיסכון הפנסיוני במטרה להגדיל אותו
מחיר לזוג / משפחה
₪3,900 3 תשלומים של ₪1,400
מחיר ליחיד/ה
₪2,400  3 תשלומים של ₪800
מחיר לזוג / משפחה
מחיר ליחיד/ה
ריכוז של כל התכניות, החסכונות והנכסים בקובץ אחד 

סדר פיננסי

מספר פגישות במטרה לעשות סדר ולבנות תכנית פיננסית 

איזו חבילה מתאימה לכם?

נעשה סדר בכל התוכניות, נכיר עקרונות חשובים בניהול כסף ונבנה תכנית פעולה מותאמת אישית, הכל בגובה העיניים ובשפה אנושית. נלווה אותך יד ביד בכל התהליכים הבירוקרטים והתקשורת מול נציגי המוסדות השונים עד להשגת המטרות הרצויות.

bottom of page