טיפים לקבלת החזרי מס

בישראל הונהג מיסוי פרוגרסיבי, כלומר, ככל שמרוויחים יותר כך משלמים יותר מס על פי שיטת מדרגות המס. אנו מחויבים לשלם מס על כל רווח, אפילו של כמה שקלים בודדים, אך בפועל, בזכות שיטת נקודות הזיכוי, המס משולם עבור הכנסה העולה על 5,000 ש"ח.

 

כל תושבי ישראל זכאים אוטומטית ל-2.25 נקודות זיכוי, זאת אומרת, 484 ש"ח בחודש. נשים אף זכאיות לחצי נקודה נוספת שהיא 107 ש"ח בחודש. 

 

ערך נקודת זכות נקבע בכל תחילת שנת מס.

בשנת המס 2018 שווה נקודת זיכוי ל-216 ש"ח בחודש שהם 2,592 ש"ח בשנה. 

 

במערכת המס ניתן למצוא פטורים והקלות החלים על מגוון חתכי אוכלוסייה כגון: סטודנטים, עולים חדשים, חיילים משוחררים, מקבלי פנסיה, נכים, עיוורים, תושבי חוץ ותושבי יישובי ספר כך שבשורה התחתונה - רק חלק מהאזרחים משלמים את שיעורי המס המלאים הקבועים בחוק. כדאי לעיין במחשבון לבדיקת נקודות זיכוי למס הכנסה.

 

ישנן מספר אפשרויות בגינן ניתן לדרוש החזר מס.

 

 תרומות 

על פי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה, מי שתרם למוסד ציבורי או למספר מוסדות ציבוריים סכום של 190 ש"ח ומעלה, זכאי להחזר מס באותה השנה. יש לשים לב כי סכום התרומה המזכה בהחזר איננו קבוע ומתעדכן מידי פעם.

 

ההחזר ניתן גם עבור מספר תרומות נפרדות שיחד מסתכמות בסכום של 190 ש"ח לפחות ושניתנו לגופים המוכרים כ"מוסדות ציבוריים", זאת אומרת, מוסדות ללא מטרות רווח כמו עמותה רשומה (ע"ר) או חברה לתועלת הציבור (חל"צ) שקיבלו אישור לפי סעיף 46 והוכרו כגופים לצרכי תרומה. ניתן לבדוק את רשימת הגופים באתר של רשות המיסים.

 

ניתן להגיש בקשה להחזר מס עד 6 שנים אחורה.

 

 • זכאים להחזר הם יחידים ועסקים שאינם מוגדרים כחברה בע"מ.

 • גובה ההחזר עומד על 35% מסך התרומה.

 • שכירים זכאים לקבל החזר כבר במהלך שנת המס באופן הבא: בדקו עם מחלקת השכר במקום עבודתכם האם ניתן לקבל את ההחזר דרכם, יש למסור קבלות מקוריות בכדי שהמחלקה תוכל לקבל אישור ולהזין את סכום ההחזר לשכרכם.

 • ישנה אפשרות להגיש את הבקשה באופן עצמאי כחלק מהליך בקשה להחזר מס (באמצעות טופס 1301 ובצירוף טופס 106 ממקום העבודה, אישור תרומה מקורי והמחאה בנקאית לאימות פרטי חשבון בנק).

 • עצמאיים יקבלו החזר בגין תרומה רק במועד עריכת שומת המס הסופית והם אינם רשאים לנכות את ההחזר מתשלום המקדמות שהם משלמים במהלך שנת המס.

החזר מס בגין סיום לימודי תואר ראשון

בוגרים שסיימו לימודיהם לתואר אקדמי ראשון במוסד להשכלה גבוהה מוכר בישראל החל משנת 2005 זכאים לנקודות זיכוי ממס הכנסה בהתאם לשנת סיום הלימודים. 

 

 • בוגרים שסיימו לימודיהם לתואר ראשון בין השנים 2005-2006 - חצי נקודת זיכוי עבור כל שנת לימודים (אך לא מעבר ל-3 שנים).

 • בוגרים שסיימו לימודיהם לתואר ראשון בין השנים 2007-2013 - נקודת זיכוי אחת עבור כל שנת לימודים (אך לא מעבר ל-3 שנים).

 • בוגרים שסיימו לימודיהם לתואר ראשון משנת 2014 ואילך - נקודת זיכוי אחת למשך שנה אחת בלבד. נקודת הזיכוי תוקנה משנת המס שלאחר שנת סיום הלימודים, או מהשנה הבאה אחריה - לפי בחירתם.

 

החזר מס בגין סיום לימודי תואר שני

 • בוגרים שסיימו לימודיהם לתואר אקדמי שני במוסד להשכלה גבוהה מוכר בישראל בין השנים 2005-2013 זכאים לחצי נקודת זיכוי ממס הכנסה משנת המס הבאה אחרי שנת סיום התואר השני. הזיכוי ניתן לפרק זמן הזהה למספר שנות הלימוד,אך לא מעל לשנתיים.

 • בוגרים שסיימו לימודיהם לתואר שני משנת 2014 ואילך יהיו זכאים לחצי נקודת הזיכוי למשך שנה אחת בלבד משנת המס שלאחר שנת סיום הלימודים או מהשנה הבאה אחריה - לפי בחירתם.

 

 

לקבלת נקודות הזיכוי יש להעביר למעסיק טופס 101 לפני סיום שנת המס (לפני סוף דצמבר) יחד עם טופס 119 ואישור זכאות לתואר אקדמי ממוסד הלימודים.

כמו כן, ניתן לקבל את נקודת הזיכוי דרך פקיד השומה בהגשה של טופס 119 והצגה של אישור זכאות לתואר אקדמי ממוסד הלימודים. בדרך זו, פקיד השומה ימציא אישור אותו יש להעביר למעסיק.

במידה וחלפה שנת המס, ניתן להגיש בקשה להחזר מס (עד שש שנים אחורה!) בלשכת פקיד השומה בהתאם לשיוך הגיאוגרפי.

 תואר אקדמי 

 
 

 החלפת מקום עבודה 

שינוי מקום עבודה עשוי ליצור זכאות לקבלת החזר מס.

החישובים על גובה מס שהעובד חייב לשלם נעשים באופן עצמאי על ידי המעסיק ומנקודת מבטו. החישוב לרוב הוא שנתי, אך בפועל ניכוי המס נעשה בצורה חודשית; מכאן, שבעת מעבר למקום עבודה חדש יכולים להיות מספר תרחישים, אך עדיין כל מקרה נבחן לגופו.

 

 • במקרה של החלפת עבודה שבמהלכן העובד לא עבד מספר חודשים בין החלפת העבודות (ובייחוד אם היו אלה חודשים בסוף שנה), ככל הנראה שילם העובד מס על פי חישוב שנתי של 12 חודשים. במקרה הזה, ומכוון שהחישוב הוא שנתי, יתכן כי שולם יותר מדי מס הכנסה.

 

 • במקרה של החלפת עבודה ושינוי בגובה השכר יתכן כי המעסיק החדש יכול לקזז סכום לא מספק של מס מאחר והוא לא לוקח בחשבון את המעסיק הקודם. במקרה הזה, שילמתם מעט מדי מס הכנסה.

   

 

החזר מס בגין חופשת לידה הוא נפוץ ועשוי לנבוע ממספר סיבות; הסיבה העיקרית להחזר בגין חופשת לידה היא שינוי בהכנסה של היולדת יחד עם הסכומים שמקבלים מביטוח לאומי במשך חופשת הלידה. ישנן לא מעט אימהות אשר בוחרות להאריך את חופשת הלידה שלהן מעבר ל-14 שבועות, חלקן לוקחות חופשה ללא תשלום וחלקן אף לא חוזרות לעבודה. המצב דומה להחלפת מקומות עבודה.

 

בהתייחסות למשכורת העובדת, עושה המעסיק חישוב שנתי לפי משכורת שנתית מלאה (ההריון לא נלקח בחשבון), בהתבסס על ההנחה כי ביטוח לאומי משלם את אותו הסכום.

ישנם מקרים רבים בהם לא נלקחות בחשבון כל נקודות הזיכוי המגיעות לשני בני הזוג עקב הלידה ולכן מומלץ לבדוק כל מקרה לגופו.

בעקבות הרפורמה של 2017 הוגדל מספר נקודת זיכוי לשנים 2017-2018. מכיוון שניתן לקבל החזר עד 6 שנים אחורה כדאי לבדוק את החישובים גם לפני 2017.

 

נקודות זיכוי לאם ולאב בשנים 2017-2018

 • בשנת הלידה - 1.5 נקודות זיכוי*.

 • מגיל שנה עד גיל 6 - 2.5 נקודות זיכוי.

 • מגיל 6 ומעלה - כפי שהיה לפני 2017.

*האם רשאית להעביר נקודת זיכוי אחת מתוך 1.5 נקודות הזיכוי לשנה שלאחר שנת הלידה.​

נקודות זיכוי לאם ולאב לפני 2017

נקודות זיכוי לאם

 • בשנת הלידה - חצי נקודת זיכוי.

 • מגיל שנה עד גיל 6 - שתי נקודות זיכוי.

 • מגיל 6 שנים ועד גיל 18 - נקודת זיכוי אחת.

 • בשנת המס בה ימלאו לילד 18 שנים - חצי נקודת זיכוי.

 

נקודות זיכוי לאב

 • בשנת הלידה - נקודת זיכוי אחת.

 • מגיל שנה עד גיל 3 - 2 נקודות זיכוי.

 • בשנת המס בה ימלאו לילד 3 שנים - נקודת זיכוי אחת.

 

בני זוג בני אותו המין זכאים לנקודות זיכוי עבור ילדיהם.

 

חשוב לשים לב!

במקרה בו קיבלה היולדת דמי לידה וביטוח לאומי ניכה מס בסכום נמוך מהנדרש יתכן והיולדת תידרש בתשלום מס נוסף (משלים); על מנת להימנע מסיטואציה כזאת, רצוי להתייעץ עם מומחה טרם הגשת בקשה עצמאית להחזר מס.

 לידה 

 

 דמי חבר 

רבים אינם מודעים לאפשרות לקבל החזרי מס עבור הוצאות שהוציאו במסגרת עבודתם, אבל ישנן ההוצאות ששכירים מוציאים וניתן לקבל עליהן זיכוי במס .

באופן כללי, החוק אוסר במפורש על ניכוי הוצאות לשכיר כמו: אחזקת רכב, נסיעות לחול, טלפון ואחרים.

מאידך, מתיר הוצאות לשמירה על הקיים. כלומד, לימוד מקצוע חדש אינו מוכר, אך כן יוכרו הוצאות כגון:

 

 • דמי חבר לאגודה מקצועית.

 • השתלמויות קצרות.

 • הרצאות וימי עיון.

 • ספרות מקצועית (גם עיתונים ומגזינים מקצועיים).

 • שכר טרחה מקצועי לרו"ח ,יועץ מס  לצורך הכנת הדו"ח מוכר כהוצאה ומקובל בפרקטיקה כהוצאה מוכרת.

לרשות השכיר הפעיל בשוק ההון, עומדת האפשרות לקזז את ההפסדים שנגרמו לו בשנה מסוימת כתוצאה ממסחר בניירות ערך, וזאת כאמור כנגד רווחי הון באותה שנה שבה נוצר ההפסד, אך גם כנגד הכנסות מריבית או דיבידנד, ובתנאי ששיעור המס החל על הריבית או הדיבידנד אינו עולה על 25%.

 

קיזוז הפסדי הון מניירות ערך כנגד רווחים, מבוצע באופן שוטף על ידי הבנקים או בתי ההשקעות בתוך אותה שנה קלנדרית בלבד.

 

במידה ומשקיע מעוניין לקזז את ההפסד שנוצר לו בשנים שאחרי (בהנחה שלא נוצר לו רווח באותה שנה ולא היה לו כנגד מה לקזז את ההפסד שנצטבר לתום השנה) – יוכל לבצע קיזוז זה אך ורק במסגרת הגשת דוח שנתי למוסדות המס.

אם בשנה המוקדמת היה הפסד, ובשנה המאוחרת היה רווח, קיזוז ההפסד כנגד הרווח יכול להביא למצב של החזר מס.

 

שימו לב, הבנק לא יקזז הפסד מועבר לשנים הבאות, עליכם להגיש בקשה למס הכנסה.

 

במסגרת הגשת הדוח השנתי למס הכנסה, יש לצרף טופס 867 סטנדרטי, טופס המתקבל מהבנק ובו ישנו פירוט לגבי הרווחים/הפסדים והמס שנוכה במקור בגין השקעותיו בבורסה. בנוסף, יש לצרף טופס 1322 עם פירוט ההכנסות וההפסדים מניירות ערך שנצברו לו לתום השנה.

 

מומלץ להיוועץ במומחה כאשר הנכם באים להגיש דוחות למס הכנסה, ובכל מקרה אין לראות בכתוב כיעוץ מקצועי.

 

 פעילות בבורסה