סיכום הסימולציה

משכורת: 18000 ₪

צבירה נוכחית: 182,000₪

גיל פרישה: 70

אחוז הפקדות עובד/עצמאי: 6.0%

אחוז הפקדות מעסיק: 4.2%

אחוז הפקדות לפיצויים: 4.2%

חישבנו...

ויצא שההפקדה החודשית שלך לפנסיה היא 2,500 ₪

התוכנית הנוכחית:

דמי הניהול מהפקדה: 6%

אחוז דמי הניהול מחיסכון: 8%

אחוז התשואה השנתית הצפויה: 5%

מקדם הקצבה: 220

התוכנית המשופרת:

דמי הניהול מהפקדה: 6%

אחוז דמי הניהול מחיסכון: 8%

אחוז התשואה השנתית הצפויה: 5%

מקדם הקצבה: 220

השוואת הצבירה בגיל הפרישה

השוואת הקצבה החודשית

התוכנית הנוכחית: 1,520 ₪

התוכנית המשופרת: 1,520 ₪

התוכנית הנוכחית: 325,000 ₪

התוכנית המשופרת: 1,352,000 ₪

פער בין התוכניות: 1,843,234 ש"ח

הפער בין התוכניות: 7,323 ש"ח

* תוצאות הסימולטור לא מהוות המלצה או תחליף לייעוץ. החיסכון שלך לפנסיה הוא עניין רציני וחשוב, ורצינו להראות לך שיש אפשרות כבר עכשיו להשפיע על גודל החיסכון של הפנסיה בגיל הפרישה.